برچسب

ماساژ

ماساژ تایلندی (قسمت سوم)

قسمت سوم فواید و نحوه آموزش ماساژ تایلندی پیشتر در دو قسمت در مورد کلیات ماساژ تایلندی و نحوه انجام آن و...
ادامه مطلب

ماساژ تایلندی (قسمت دوم)

قسمت دوم درمان و روش ها ، ماساژ تایلندی همانطور که در قسمت اول خواندید ماساژ تایلندی برای درمان بیماری های زیادی...
ادامه مطلب

ماساژ تایلندی (قسمت اول)

ماساژ تایلندی قسمت اول قدمت و روش ماساژ تایلندی ماساژ از قدمت بسیار زیادی در فرهنگ کهن برخوردار است . یکی از...
ادامه مطلب

درمانی کهن در طب سنتی ایران به نام غمز و دلک – قسمت دوم

قسمت دوم در تعریف علم پزشکی مدرن عنوان می شود که ماساژ درمانی مجموعه‌ ای طبقه بندی شده است از مالش بافت...
ادامه مطلب