برچسب

غمز

درمانی کهن در طب سنتی ایران به نام غمز و دلک – قسمت دوم

قسمت دوم در تعریف علم پزشکی مدرن عنوان می شود که ماساژ درمانی مجموعه‌ ای طبقه بندی شده است از مالش بافت...
ادامه مطلب

درمانی کهن در طب سنتی ایران به نام غمز و دلک – قسمت اول

قسمت اول طب سنتی و ماساژ درمانی ریشه در گذشته ای کهن دارند و ایرانیان هم مثل همیشه پیشرو در این علوم...
ادامه مطلب