برچسب

روان شادی

۱۰ عادت مشترک شادترین آدم‌های دنیا

شاد ترین افراد طبق تئوری مارتین سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت‌گرا،‌ ۶۰ درصد از میزان شاد بودن ما انسان‌ها به ژن‌ها و محیط زندگی‌...
ادامه مطلب