برچسب

درمان با ماساژ

ماساژ تایلندی (قسمت سوم)

قسمت سوم فواید و نحوه آموزش ماساژ تایلندی پیشتر در دو قسمت در مورد کلیات ماساژ تایلندی و نحوه انجام آن و...
ادامه مطلب

ماساژ تایلندی (قسمت دوم)

قسمت دوم درمان و روش ها ، ماساژ تایلندی همانطور که در قسمت اول خواندید ماساژ تایلندی برای درمان بیماری های زیادی...
ادامه مطلب

ماساژ یو می هو

یومی هو Yumeiho یکی از چندین سبک متنوع ابداع شده در زمینه ماساژ درمانی است . پایه و اساس کار این سبک...
ادامه مطلب