کیسه های هات استون

حراج!

کیسه های هات استون

100,000 تومان 80,000 تومان

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.

برای افرادی که اسپاسم های شدید دارند می توان ابتدا از این کیسه ها برای آماده سازی بدن فرد استفاده کرد و بعد آن ها را ماساژ داد.
می توان ب جای کیسه های آبگرم هم برای تسکین دردها از این کیسه ها استفاده کرد.
دارای رنگ های متنوع

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.
و همچنین قبل از ماساژ اگر از این کیسه ها استفاده شود به برطرف شدن بهتر اسپاسم ها کمک شایانی می شود.

توضیحات

برای افرادی که اسپاسم های شدید دارند می توان ابتدا از این کیسه ها برای آماده سازی بدن فرد استفاده کرد و بعد آن ها را ماساژ داد.
می توان ب جای کیسه های آبگرم هم برای تسکین دردها از این کیسه ها استفاده کرد.
دارای رنگ های متنوع

شامل سنگ های نمک و سنگ های معدنی ست که در اثر گرم کردن و قرار دادن در قسمت های دردناک برای تسکین و آرام بخشی درد نقش به سزایی دارد.
و همچنین قبل از ماساژ اگر از این کیسه ها استفاده شود به برطرف شدن بهتر اسپاسم ها کمک شایانی می شود.