سنگ نمک طرح قلب

حراج!

سنگ نمک طرح قلب

40,000 تومان 23,000 تومان

صابون های نمک دارای اشکال متفاوتی هستند ک یکی از ان ها طرح قلبی است. ک ماسور می تواند جای سنگ ماساژ آن را داغ و برای ماساژ از آن استفاده کند.
علاوه بر آن ماسور برای پاکسازی و ریلکس شدن دست خود می تواند از این سنگ های ماساژ بعد از هر ماساژ بهره مند شود.

دسته:

توضیحات

صابون های نمک دارای اشکال متفاوتی هستند ک یکی از ان ها طرح قلبی است. ک ماسور می تواند جای سنگ ماساژ آن را داغ و برای ماساژ از آن استفاده کند.
علاوه بر آن ماسور برای پاکسازی و ریلکس شدن دست خود می تواند از این سنگ های ماساژ بعد از هر ماساژ بهره مند شود.