سنگ نمک جا شمعی کد۰۲

حراج!

سنگ نمک جا شمعی کد۰۲

40,000 تومان 29,000 تومان

برای زیبایی و دفع انرژی های منفی استفاده از سنگ نمک و شمع بسیار نیاز است.
دوستان می توانند در طرح ها و اندازه های مختلف از این سنگ ها تهیه و در منزل، محل کار یا افراد ماسور برای اتاق های ماساژ از آن ها بهره مند شوند.

دسته:

توضیحات

برای زیبایی و دفع انرژی های منفی استفاده از سنگ نمک و شمع بسیار نیاز است.
دوستان می توانند در طرح ها و اندازه های مختلف از این سنگ ها تهیه و در منزل، محل کار یا افراد ماسور برای اتاق های ماساژ از آن ها بهره مند شوند.