سلف ماساژ گردن ۲

حراج!

سلف ماساژ گردن ۲

65,000 تومان 48,000 تومان

ین وسیله برای برطرف کردن گرفتگی کل گردن کاربرد دارد
رنگ محصول فقط قرمز می باشد

این ابزار برای گردن کاربرد بسیار زیادی دارد.
هر فرد می تواند برای بر طرف شدن اسپاسم های گردن از این ابزارز روزانه یک یا دو بار ب مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استفاده نماید.

توضیحات

این ابزار برای گردن کاربرد بسیار زیادی دارد.
هر فرد می تواند برای بر طرف شدن اسپاسم های گردن از این ابزارز روزانه یک یا دو بار ب مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استفاده نماید.