دمپایی ماساژ

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

برای رفلکس کف پا کاربرد دارد.
دارای تنوع رنگی، جنس پلاستیکی

توضیحات

برای رفلکس کف پا کاربرد دارد.
دارای تنوع رنگی، جنس پلاستیکی