اسکراپ نمک

حراج!

اسکراپ نمک

110,000 تومان 90,000 تومان

برای پاکسازی بدن خود ماسور و ماساژ گیرنده می توانید از این اسکراپ (لایه بردار) نمک می توانید استفاده کنید.
کاربرد دیگر آن برای افراد ماسور بعد از انجام ماساژهایی ک روغن در آن استفاده می کنند می تواند برای شستشوی راحت دستانشان از این اسکراپ ها استفاده کنند.

توضیحات

برای پاکسازی بدن خود ماسور و ماساژ گیرنده می توانید از این اسکراپ (لایه بردار) نمک می توانید استفاده کنید.
کاربرد دیگر آن برای افراد ماسور بعد از انجام ماساژهایی ک روغن در آن استفاده می کنند می تواند برای شستشوی راحت دستانشان از این اسکراپ ها استفاده کنند.