02144636125
info@artmassage.ir

استیک هندی

استیک هندی

17,000 تومان

Stick یکی از ابزارهای کمکی است که در کنار تکنیک های ماساژ رفلکسولوژی (با دست) به کار می رود. عموما این وسیله چوبی بوده و خود نیز می تواند انرژی های ذخیره در چوب را انتقال دهد.