استیک تایلندی

حراج!

استیک تایلندی

70,000 تومان 53,000 تومان

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی ک نیاز ب فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.
شیارهای بدنه استیک برای تحریک نقاط رفلکسی کف دست خود ماسور کاربرد دارد.

توضیحات

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی ک نیاز ب فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.
شیارهای بدنه استیک برای تحریک نقاط رفلکسی کف دست خود ماسور کاربرد دارد.