استیک ارمنی

حراج!

استیک ارمنی

65,000 تومان 53,000 تومان

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی که نیاز به فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.

توضیحات

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی که نیاز به فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.