اسانس یاسمین

اسانس یاسمین

25,000 تومان

برای آروماتراپی در روغن های ماساژ و برای اسانس سوزها کاربرد دارد.
ک دارای رایحه های مختلفی مثل اسطوخدوس، صندل، یاسمین و … می باشد.

توضیحات

برای آروماتراپی در روغن های ماساژ و برای اسانس سوزها کاربرد دارد.
ک دارای رایحه های مختلفی مثل اسطوخدوس، صندل، یاسمین و … می باشد.