آموزش تصویری ماساژ رفلکسولوژی

آموزش تصویری ماساژ رفلکسولوژی

50,000 تومان

آموزش های تصویری تهیه شده توسط موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان با همکاری اساتید این موسسه.
با بهترین کیفیت و ارائه تکنیک های تخصصی رفلکسولوژی به زبان فارسی

توضیحات

آموزش های تصویری تهیه شده توسط موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان با همکاری اساتید این موسسه.
با بهترین کیفیت و ارائه تکنیک های تخصصی رفلکسولوژی به زبان فارسی