دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی
آموزش رفلکسولوژی

دوره آموزشی رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۲۱, ۱۳۹۸ - آذر ۲۲, ۱۳۹۸
صندلی1/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یو می هو

دوره آموزشی یو می هو (گرید۴)

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۹, ۱۳۹۸ - آبان ۱۰, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 1200000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزش یو می هو

دوره آموزشی یو می هو (گرید۲)

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۶, ۱۳۹۸ - مهر ۲۷, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یومی هو

دوره آموزشی یو می هو (گرید۱)

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۵, ۱۳۹۸ - مهر ۲۶, ۱۳۹۸
صندلی1/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی مزاج شناسی

دوره آموزشی مزاج شناسی

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۴, ۱۳۹۸ - آبان ۹, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی پداگوژی

دوره آموزش پدا گوژی

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۱۱, ۱۳۹۸ - مهر ۱۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 750000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یو می هو

دوره آموزشی یو می هو (گرید۳)

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۱۱, ۱۳۹۸ - مهر ۱۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو