دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی
دوره آموزشی پاکسازی پوست

دوره آموزشی پاکسازی پوست

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۱, ۱۳۹۹ - خرداد ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 3500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربر ماساژ

دوره های آموزشی کاربر ماساژ هر هفته پنجشنبه

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۱, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 2450000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو

دوره آموزشی یو می هو گرید دو

نوعدوره حضوری
تاریخاردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹ - اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو

دوره آموزشی یو می هو گرید یک

نوعدوره حضوری
تاریخاردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹ - اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی یو می هو گرید دو

نوعدوره حضوری
تاریخفروردین ۸, ۱۳۹۹ - فروردین ۹, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی یو می هو گرید یک

نوعدوره حضوری
تاریخفروردین ۷, ۱۳۹۹ - فروردین ۸, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی شیاتسو گرید ۱

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱۵, ۱۳۹۸ - بهمن ۱۸, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی طب سوزنی

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱۵, ۱۳۹۸ - بهمن ۱۸, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 1200000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزش ماساژ سوئدی

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۸, ۱۳۹۸ - اسفند ۹, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش رفلکسولوژی

دوره آموزشی رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱, ۱۳۹۸ - اسفند ۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱, ۱۳۹۸ - اسفند ۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی یو می هو

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۱, ۱۳۹۸ - اسفند ۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره ماساژ ایرانی (غمز و دلک)

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۲۴, ۱۳۹۸ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۸
صندلی1/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ بدن

استاد
نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۳, ۱۳۹۸ - بهمن ۴, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش حرکات اصلاحی

دوره حرکات اصلاحی

نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۲۱, ۱۳۹۸ - آذر ۲۲, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو