دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در چاقی

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در چاقی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۹, ۱۳۹۹ - تیر ۱۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ رفلکسولوژی

دوره ماساژ رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۹, ۱۳۹۹ - تیر ۲۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در دیابت

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در دیابت

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۲, ۱۳۹۹ - تیر ۱۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یو می هو گرد

دوره آموزشی یو می هو گرید ۲ استاد غلامرضا آذر هوشنگ

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۶, ۱۳۹۹ - خرداد ۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی پارافین تراپی

دوره آموزشی پارافین تراپی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی ماساژ لاغری

دوره آموزشی ماساژ لاغری

نوعدوره آنلاین
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در کبد چرب

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در کبد چرب

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۵, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یو می هو گرد 1

دوره آموزشی یو می هو گرید ۱ استاد غلامرضا آذر هوشنگ

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

آموزش ماساژ صورت

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی ماساژ کلاسیک

دوره آموزشی ماساژ کلاسیک

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۲۹, ۱۳۹۹ - خرداد ۳۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی ماساژ سوئدی

دوره آموزشی ماساژ سوئدی

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۲۲, ۱۳۹۹ - خرداد ۲۳, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 540000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های عضلات و مفاصل

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های عضلات و مفاصل

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۲۲, ۱۳۹۹ - خرداد ۲۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزش سنگ داغ

دوره آموزشی سنگ داغ

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۱۴, ۱۳۹۹ - خرداد ۱۵, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی ماساژ صورت

دوره آموزشی ماساژ صورت

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۸, ۱۳۹۹ - خرداد ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی استاد عنبیه شناسی

دوره آموزشی عنبیه شناسی

نوعدوره حضوری
تاریخخرداد ۷, ۱۳۹۹ - خرداد ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 990000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو