دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی
ماساژ تایلندی پیشرفته

دوره ماساژ تایلندی پیشرفته

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۷, ۱۳۹۹ - مرداد ۱۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع زنان

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع زنان

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۲, ۱۳۹۹ - مرداد ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ تنبلی روده

دوره آموزش ماساژ دستگاه گوارش

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۷, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 950000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ کودک

دوره آموزشی ماساژ کودک

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۷, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 950000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ تقویت چشم

دوره آموزشی ماساژ تقویت چشم

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۷, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 95000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
سکته مغزی

دوره آموزشی سکته مغزی

استاد
نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۷, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 95000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش ماساژ تایلندی

دوره آموزش ماساژ تایلندی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۶, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع گوارشی

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع گوارشی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۶, ۱۳۹۹ - تیر ۲۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ سوئدی

دوره آموزشی ماساژ سوئدی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۶, ۱۳۹۹ - تیر ۲۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در چاقی

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در چاقی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۹, ۱۳۹۹ - تیر ۱۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ رفلکسولوژی

دوره ماساژ رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۹, ۱۳۹۹ - تیر ۲۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در دیابت

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در دیابت

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۱۲, ۱۳۹۹ - تیر ۱۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی یو می هو گرد

دوره آموزشی یو می هو گرید ۲ استاد غلامرضا آذر هوشنگ

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۶, ۱۳۹۹ - خرداد ۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی پارافین تراپی

دوره آموزشی پارافین تراپی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی ماساژ لاغری

دوره آموزشی ماساژ لاغری

نوعدوره آنلاین
تاریختیر ۵, ۱۳۹۹ - تیر ۶, ۱۳۹۹
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو