دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی

دوره آموزشی گیاهان دارویی در پاکسازی جوش و آکنه

نوعدوره آنلاین
تاریخآبان ۲۳, ۱۳۹۹ - آبان ۲۵, ۱۳۹۹
قیمت 84000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی عنبیه شناسی

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۰, ۱۳۹۹ - آبان ۲۱, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره ی آموزشی زنبور درمانی

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۱۴, ۱۳۹۹ - آبان ۱۴, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی حرکات اصلاحی

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۱۱, ۱۳۹۹ - آبان ۱۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی شیاتسو گرید ۲

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۹, ۱۳۹۹ - آبان ۱۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1100000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی یومی هو گرید دو

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۹, ۱۳۹۹ - آبان ۱۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی شیاتسو گرید ۱

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۸, ۱۳۹۹ - آبان ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی یومی هو گرید یک

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۸, ۱۳۹۹ - آبان ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

پکیج آموزشی ۳ در ۱

استادمدرس
نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۱, ۱۳۹۹ - آبان ۱۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

پکیج آموزشی ۳در۱

استادمدرس
نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۱, ۱۳۹۹ - آبان ۱۶, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

پکیج آموزشی ۳در۱

استادمدرس
نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۱, ۱۳۹۹ - آبان ۱۶, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 1800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

کارگاه آشنایی با اصول استفاده از تیپ و کاربرد آن روی مفاصل

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۵, ۱۳۹۹ - مهر ۲۵, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 295000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۴, ۱۳۹۹ - مهر ۲۵, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی کاربر ماساژ به صورت مجازی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی کاربر گیاهان دارویی به صورت مجازی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو