دوره های آموزشی

ثبت نام آنلاین و شرکت در دوره های آموزشی

دوره آموزشی شیاتسو گرید ۲

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۹, ۱۳۹۹ - آبان ۱۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1100000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی شیاتسو گرید ۱

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۸, ۱۳۹۹ - آبان ۹, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

کارگاه آشنایی با اصول استفاده از تیپ و کاربرد آن روی مفاصل

نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۲۵, ۱۳۹۹ - مهر ۲۵, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 295000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

نوعدوره آنلاین
تاریخمهر ۲۴, ۱۳۹۹ - مهر ۲۵, ۱۳۹۹
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی کاربر ماساژ به صورت مجازی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی کاربر گیاهان دارویی به صورت مجازی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

دوره آموزشی مشاوره سبک سالم زیستن به صورت مجازی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 2700000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو

دوره جدید یو می هو گرید ۲

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۳۱, ۱۳۹۹ - شهریور ۱, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو

دوره جدید آموزش یو می هو گرید ۱

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۳۰, ۱۳۹۹ - مرداد ۳۱, ۱۳۹۹
صندلی2/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آناتومی

دوره آموزشی آناتومی

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۲۴, ۱۳۹۹ - مرداد ۲۴, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 195000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ دستگاه گوارش

ماساژ یبوست – مجازی از طریق اینترنت

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۱۶, ۱۳۹۹ - مرداد ۱۷, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 79000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
ماساژ تایلندی پیشرفته

دوره ماساژ تایلندی پیشرفته

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۷, ۱۳۹۹ - مرداد ۱۰, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 1500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره جدید کاربر ماساژ

دوره جدید کاربر ماساژ

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۴, ۱۳۹۹ - مرداد ۴, ۱۳۹۹
صندلی1/0
قیمت 2450000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع زنان

دوره آموزشی کاربرد گیاهان دارویی در بیماری های شایع زنان

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۲, ۱۳۹۹ - مرداد ۲, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره جدید ماساژ سوئدی

دوره جدید آموزشی ماساژ سوئدی

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۲, ۱۳۹۹ - مرداد ۳, ۱۳۹۹
صندلی0/0
قیمت 900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
یو می هو
یو می هو
یو می هو
یو می هو