استاد
نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۳, ۱۳۹۸ - بهمن ۴, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو
آموزش ماساژ سنگ داغ

هنر ماساژ ایرانیان برگزار می کند
۱۷ و ۱۸ بهمن ماه
ماساژ روسی
مدرس استاد رحیمی
ظرفیت محدود
۴۴۶۳۶۱۹۱
۰۹۱۲۱۳۴۴۴۶۰
۰۹۱۲۳۷۷۰۹۴۲
تماس حاصل نمائید.