نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۸, ۱۳۹۸ - اسفند ۹, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

آقایان استاد علیرضا موحدی نائینی
بانوان استاد لیدا رحیمی
مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور