ماه

فوریه 2020

ماساژ تایلندی (قسمت سوم)

قسمت سوم فواید و نحوه آموزش ماساژ تایلندی پیشتر در دو قسمت در مورد کلیات ماساژ تایلندی و نحوه انجام آن و...
ادامه مطلب

ماساژ تایلندی (قسمت دوم)

قسمت دوم درمان و روش ها ، ماساژ تایلندی همانطور که در قسمت اول خواندید ماساژ تایلندی برای درمان بیماری های زیادی...
ادامه مطلب

ماساژ تایلندی (قسمت اول)

ماساژ تایلندی قسمت اول قدمت و روش ماساژ تایلندی ماساژ از قدمت بسیار زیادی در فرهنگ کهن برخوردار است . یکی از...
ادامه مطلب

درمانی کهن در طب سنتی ایران به نام غمز و دلک – قسمت دوم

قسمت دوم در تعریف علم پزشکی مدرن عنوان می شود که ماساژ درمانی مجموعه‌ ای طبقه بندی شده است از مالش بافت...
ادامه مطلب

درمانی کهن در طب سنتی ایران به نام غمز و دلک – قسمت اول

قسمت اول طب سنتی و ماساژ درمانی ریشه در گذشته ای کهن دارند و ایرانیان هم مثل همیشه پیشرو در این علوم...
ادامه مطلب

ماساژ یو می هو

یومی هو Yumeiho یکی از چندین سبک متنوع ابداع شده در زمینه ماساژ درمانی است . پایه و اساس کار این سبک...
ادامه مطلب