ماه

اکتبر 2018

گزارش هفدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

هفدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی برگزار شد. علاقمندان، هنرجویان و اساتید ماساژ به غرفه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنر...
ادامه مطلب