وبلاگ

مقالات و مطالب آموزشی
28 مارس 2018

کارت های صادر شده

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0
با سلام حضور شرکت کنندگان عزیز در دوره های کاربر ماساژ
با توجه به پیگیری های متعدد از جانب آمورشگاه هنر کهن، خوشبختانه قبل از سال جدید توانستیم کار های صادر شده توسط سازمان فنی و حرف ای کشور را دریافت ناییم.
لذا تقاضا دارد در صورت مشاهده کارت خود در صفحه مذکور، برای دریافت مدرک خود در سال جدید به واحد آموزش مراجعه و مدرک خود را دریافت نمایید.