لیست قیمت خدمات ارائه شده توسط سازمان فنی حرفه ای کشور

قیمت های اعلام شده بر مبنای شهریه مصوب سازمان فنی و حرفه ای طبق روال سال ۱۳۹۸ بوده و فقط افزایش هزینه پرتال و چاپ مدرک جمعا ۱۳۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به شهریه های اعلام شده اضافه می گردد.

ردیفنام رشتهنام حرفهکد استانداردجمع کل ساعاتشهریه مصوب (تومان)
۱بهداشت و ایمنی – شغل مشاور مهارت های سبک زندگی سالم۳۲۵۷۴۷۰۰۲۱۴۶۹۳٫۳۶۵٫۳۱۰
۲ بهداشت و ایمنی – شغل کاربر ماساژ۳۲۳۰۴۷۰۰۱۱۲۰۰۲٫۴۵۰٫۰۰۰
۳بهداشت و ایمنی-شایستگیماساژ شیاتسو (فشاری) ۳۲۵۷۴۷۰۳۸۱۴۸۱٫۴۷۵٫۰۰۰
۴ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ سنگ ۳۲۵۷۴۷۰۳۸۱۴۵۱٫۵۴۰٫۰۰۰
۵ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ رفلکسولوژی۳۲۵۷۴۷۰۳۳۱۴۰۱٫۵۲۰٫۰۰۰
۶ بهداشت و ایمنی-شایستگی مشاوره در مراقبت پوست،مو،زیبایی و تناسب اندام۳۲۵۷۴۷۰۲۲۱۷۰۲٫۸۵۰٫۰۰۰
۷ بهداشت و ایمنی-شایستگی مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها ۳۲۵۷۴۷۰۲۳۱ ۵۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۸ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ کمپرس گیاهی (هربال)۳۲۵۷۴۷۰۳۴۱ ۳۲۱۵۰۰٫۰۰۰
۹ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ ایرانی۳۲۵۷۴۷۰۳۷۱۴۰۱٫۵۲۰٫۰۰۰
۱۰ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ آروماتراپی۳۲۵۷۴۷۰۲۹۱ ۳۰۱٫۳۸۰٫۰۰۰
۱۱ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ تای۳۲۵۷۴۷۰۳۲۱۹۰۱۶۶۰٫۰۰۰
۱۲ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)۳۲۵۷۴۷۰۳۰۱۳۲۱٫۳۶۰٫۰۰۰
۱۳ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ سوئدی۳۲۵۷۴۷۰۲۸۱۳۵۱٫۳۶۰٫۰۰۰
۱۴ بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ شمع۳۲۵۷۴۷۰۳۱۱۳۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۵سلامت و طب ایرانی کاربر گیاهان دارویی۳۲۳۰۲۱۰۵۰۸۵۰۰۰۱۱۸۴۲٫۴۵۰٫۰۰۰