لیست قیمت خدمات ماساژ

لیست قیمت ماساژ ارائه شده توسط کارورزان موسسه

ردیف نوع ماساژ مدت به دقیقه هزینه به تومان
۱ ماساژ ریلکسی ساده ۶۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲ ماساژ ریلکسی حرفه ای   ۹۰ ۱۷۵٫۰۰۰
۳ ماساژ یومی هو ساده ۶۰ ۲۳۰٫۰۰۰
۴ ماساژ یومی هو حرفه ای ۷۵ ۲۵۰٫۰۰۰
۵ ماساژ سنگ داغ ساده ۶۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۶ ماساژ سنگ داغ حرفه ای ۹۰ ۲۵۰٫۰۰۰
۷ ماساژ سر و صورت و بازو ساده ۴۵ ۹۰٫۰۰۰
۸ ماساژ سر و صورت و بازو حرفه ای ۶۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۹ ماساژ تایلندی ساده ۶۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۱۰ ماساژ تایلندی حرفه ای ۹۰ ۲۲۰٫۰۰۰
۱۱ ماساژ تلفیقی ساده ۶۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۱۲ ماساژ تلفیقی حرفه ای ۹۰ ۲۷۵٫۰۰۰
۱۳ ماساژ رفلکسولوژی ساده ۵۰ ۱۲۰٫۰۰۰
۱۴ ماساژ رفلکسولوژی حرفه ای ۷۵ ۱۶۰٫۰۰۰
۱۵ ماساژ سوئدی ساده ۶۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۱۶ ماساژ سوئدی حرفه ای ۸۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۱۷ ماساژ ورزشی ساده ۶۰ ۱۸۰٫۰۰۰
۱۸ ماساژ ورزشی حرفه ای ۷۵ ۲۱۵٫۰۰۰
۱۹ ماساژ لاغری فرانسوی ۶۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۲۰ ماساژ کلاسیک روسی ۶۰ ۱۰۰٫۰۰۰

ماساژهای ویژه و اختصاصی

ردیف نوع ماساژ مدت به دقیقه هزینه به تومان
۱ ماساژ شمع کل بدن ۹۰ ۲۳۰٫۰۰۰
۲ ماساژ شکلات کل بدن ۹۰ ۱۸۰٫۰۰۰
۳ ماساژ فرم دهی باسن ۶۰ ۱۰۰٫۰۰۰
۴ ماساژ فرم دهی کل بدن ۹۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۵ پاکسازی کامل بدن ۱۲۰ ۲۵۰٫۰۰۰
۶ ماساژ اختصاصی کل بدن VIP ۱۲۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۷ ماساژ شیر کل بدن ۹۰ ۱۸۰٫۰۰۰