وبلاگ

مقالات و مطالب آموزشی
1 ژانویه 2019

اولین مسابقه ملی ماساژ

اولین مسابقه ملی ماساژ توسط انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای رسته و خدمات ماساژ استان تهران
در اسفند ماه برگزار می گردد.

این مسابقه در تاریخ ۲ و ۳ اسفند ماه با حضور علاقمندان و افرادی که در هر یک از سبک های ماساژ فعال می باشند

می توانند در این رویداد بزرگ کشوری شرکت کنند.

طبق برنامه ریزی های به عمل آمده علاقمندان با شرکت در این مسابقه علاوه بر دریافت گواهی حضور،

مدرک از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور دریافت خواهند کرد.

نفرات برتر علاوه بر جوایز نقدی، تندیس و لوح دریافت خواهند کرد.

در صورت تمایل به شرکت در این مسابقه با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید تا بتوانید در اسرع وقت ثبت نام فرمایید.

۰۹۱۲۱۳۴۴۴۶۰ – ۴۴۶۳۶۱۲۵ – ۴۴۶۳۶۰۶۸