نوعدوره حضوری
تاریختیر ۷, ۱۳۹۷ - تیر ۸, ۱۳۹۷
صندلی0/0
قیمت 630000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

در دوره ماساژ یومی هو – گرید ۱  ماساژ کامل عمومی که شامل ۷۰ تکنیک می باشد آموزش داده می شود.

این سبک ماساژ در ۴ روز آموزش داده می شود و پس از شرکت در دوره گواهی پایان دوره ارائه می گردد.